Escola Pins del Vallès

Blog d'anglès
Aquí podeu veure el resultat dels diferents projectes fets en l'àrea d'anglès dels alumnes de l'escola.