Escola Pins del Vallès

Escola Verda


Projecte basat en la conscienciació per la conservació del medi ambient i l’educació per la sostenibilitat.PROJECTE