Escola Pins del Vallès

Pla Lector


Continguts d’estratègies amb les què assegurem l’assoliment de les competències lingüístiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir per part del nostre alumnat.


  • Saber llegir.
  • Llegir per aprendre.
  • Gust per llegir.