Escola Pins del Vallès

Escolta'm


Tutoria personalitzada potenciant l’escolta activa per treballar les emocions.