Escola Pins del Vallès

Projecte Educatiu


  • Projecte Educatiu que creix amb les aportacions de tota la comunitat educativa.
  • Pedagogia participativa, integral i personalitzada de l’alumnat com a centre del procés d’aprenentatge.
  • Escola plurilingüe: Anglès i castellà des dels tres anys.
  • Escola oberta al futur.
  • Participació activa en la vida social i cultural del nostre poble.


Organigrama Pins del Vallès 2015-2016 Descarrega


Anàlisi del context


Trets d'identitat


Estructura organitzativa