Escola Pins del Vallès

Projecte Lingüístic


Adaptat amb coherència a la realitat sociolingüística del nostre país, formant persones capaces de comunicar-se en tres llengües.


  • El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
  • Aprenentatge del castellà des de P3.
  • Aprenentatge de l’anglès des de P3.
  • Unitats de l’àrea de medi en anglès a 5è i 6è.
  • Grups reduïts per a l’aprenentatge de les llengües.


Vols conèixer més? Baixa't el document fent click aqui